Projekty

Naše projekty

Inspirace pro Váš projekt

RD Vraný – novostavba

Kompletní novostavba RD na klíč. Výkopové práce, základy, obvodové zdivo, příčky a stropy, dodávka oken a dveří, krov a střešní krytina, sádrokartonový podhled, obklady, dlažby a finální fasáda.

RD Peruc – fasáda

Zateplení RD polystyrénem s finální omítkou, úprava soklu, nové klempířské prvky, dodávka nových parapetů, nutná úprava přesahu střechy.

RD Louny – fasáda

Zateplení RD polystyrénem s finální omítkou, dodávka nových parapetů, nová izolace balkónu, realizace přístavby, včetně střechy a klempířských prvků.

ČOV Vraný
ČOV Vraný

Stavba objektu kalového hospodářství –  zemní práce, základy, ŽB jímky, střecha sbíjené vazníky a tašková krytina, izolace stropu, sádrokartonový podhled, obklady a palubkové podbití.

Rybník Lukov

Odčerpání rybníka, odbahnění rybníka, vyčištění dna, nové obvodové zdivo z žulových kamenů s vyspárováním, štěrkový břeh, úprava přepadu a dodávka zábradlí.

Chalupa - Černochov 1. etapa
Chalupa -  Černochov 1. etapa

Kompletní rekonstrukce objektu, demolice přístavků a střechy, nový ŽB věnec, nové vnitřní zdivo, omítky, oprava kleneb, rekonstrukce sklepa, odvětrávání podlah pomocí tvarovek guttadrytek, dodávka oken a dveří. Příprava na fasádu.

RD Vyšínek - rekonstrukce

Oklepání stávajících omítek, vyčištění kleneb, betonáž kleneb perlit betonem, nové příčky, omítky, sádrokartonový podhled, pokládka podlahového polystyrénu.Naše výrobky

Truhlářská a zámečnická dílna

Okna, dveře
Okna, dveře

Ukázka realizace z některých zakázek.

Truhlářské výrobky

Ukázka realizace z některých zakázek.

Zámečnické práce

Ukázka realizace z některých zakázek.

Ostatní

Ukázka realizace z některých zakázek.